Podporujeme 6. ročník rekondično-integračného pobytu v Krpáčove

Podporujeme 6. ročník rekondično-integračného pobytu v Krpáčove

Podporili sme :

 

Projekt „Slovensko – Rekondično-integračný pobyt pre rodiny so zdravotne postihnutými – Krpáčovo 2013“ – zameraný na relax a aktívny oddych, načerpanie novej energie, získavanie nových priateľstiev a utužovanie „starých“

Termín a mniesto konania: august 2013, Krpáčovo