Školské tašky
a školské potreby

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Zákazník musí uplatniť reklamáciu vady tovaru bez zbytočného odkladu. Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí zákazníkom. Dodávateľ nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnym použitím alebo opotrebovaním. Dodávateľ je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od prevzatia tovaru od zákazníka. Postup reklamácie je podľa zákona č.250/2007 Z. z. § 18.


Odstrániteľné vady


Ak ide o odstrániteľnú vadu, zákazník má právo na opravu alebo na výmenu vadného tovaru alebo jeho súčasti za bezchybný. Dodávateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný. Ak sa po oprave vyskytne tá istá vada, zákazník má právo na výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Ak dodávateľ po uplynutí 1 mesiaca nedokáže odstrániť vadu, zákazník má právo na výmenu tovaru za bezvadný alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.


Neodstrániteľné vady


Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni zákazníkovi v tom, aby mohol tovar riadne používať, má zákazník právo na výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má zákazník právo na primeranú zľavu z kúpnej zmluvy.


Záručná doba


Záručná doba je 24 mesiacov. Na žiadosť zákazníka dodávateľ je povinný poskytnúť záruku písomnou formou /záručný list/. Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe / faktúra, pokladničný blok/.


Reklamácia


Pri reklamácii zákazník vyplní reklamačný protokol. Musí tu uviesť druh a počet reklamovaného tovaru, dátum zistenia vady a jej príznaky, meno a kontakty reklamujúceho. Dodávateľ doplní údaje osoby zodpovednej za riešenie reklamácie, ako aj dátum prevzatia tovaru na reklamáciu. Reklamujúci musí predložiť aj záručný list a /alebo doklad o kúpe tovaru.
Reklamáciu musíte vybaviť na našich pobočkách, prípadne nás kontaktujte mailom na reklamacie@ramina.sk
Nárok zo zodpovednosti za vady predaného tovaru /reklamácia/ musí byť uplatnená do konca záručnej doby. Po uplynutí tejto doby nárok na reklamáciu zaniká.
 

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí vydavatelia a dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli aktualizácii produktov, registrácii členských kariet v systéme poskytovateľa, atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Prihlásťe sa na odber pre mimoriadne zľavy, novinky a akcie

NewsletterZískajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.