Vytvorte si s deťmi správnu rutinu domácej úlohy

Vytvorte si s deťmi správnu rutinu domácej úlohy

Škola je už v plnom prúde. Nepotrvalo dlho, kým vaše deti vhupli do nového školského roka a začali nosiť domov domáce úlohy. Ako k nim však pristupovať? Posledná vec, na ktorú majú deti chuť po príchode domov, je robenie si domácej úlohy. Je však dôležité vytvoriť si správnu rutinu alebo plán, kedy sa do nej pustiť, aby ste zabezpečili, že úlohy budú naozaj spravené.

Diskutujte s deťmi, v akom čase by si chceli robiť domáce úlohy

Každé dieťa je iné. Niektorým vyhovuje spraviť si domácu úlohu hneď, keď prídu zo školy a majú ešte dostatok energie. Iné dieťa však môže preferovať čas, kedy pripravujete večeru. Väčšinou však s približujúcim sa poludním prichádza fáza útlmu a dieťa sa ťažšie sústredí. Aktívna fáza prichádza potom až medzi 15. a 17. hodinou. 

V každom prípade, keď nájdete fázu, v ktorej sa vášmu dieťaťu ideálne pracuje, vidíte, že v tomto čase robí svoju úlohu rýchlo a s ľahkosťou, držte sa tohto času každý deň, aby si vytvorilo pravidelnosť.

Vytvorte tiché prostredie, kde môže dieťa pracovať bez rušivých vplyvov

Samozrejmosťou je zabezpečiť dieťaťu optimálne prostredie, aby sa do úlohy mohlo v pokoji pustiť a plne sa koncentrovať. Tento priestor by mal obsahovať všetko, čo k naplnenie úlohy potrebuje a drží ho od prokrastinovania sledovaním televízie alebo hrou na počítači.

Pokiaľ dieťa potrebuje k vykonaniu svojej úlohy počítač, dajte mu čas, aby si pred úlohou ponachádzal na počítači zdroje, tie stiahnite na úložisko a WIFI pripojenie jednoducho vypnite. Môžete ho upozorniť, že internet mu sprístupnite hneď, ako bude mať úlohy spravené. Dieťa bude pracovať nerušene a bude zároveň motivované.

Buďte pripravení dieťaťu pomôcť, ale najprv ho nechajte pracovať samostatne

Doprajte dieťaťu priestor, aby nad úlohou najprv popremýšľalo samo, investovalo do riešenia vlastnú energiu a úsilie. Ak úlohu zvládne úplne samo, veľmi to posilní jeho sebavedomie a motivuje ho to do ďalších úloh.

Ak však dieťa bude prichádzať s otázkami, buďte pripravení mu ich zodpovedať, aby ste ho k riešeniu úlohy aspoň nasmerovali.

Dôležité je aj, aby ste sa o úlohu s dieťaťom nedelili, ale nechali ho aktívne pracovať na úlohe samo. Zmyslom domácich úloh je naučiť dieťa zodpovednosti a tej sa naučí len, ak bude pracovať samostatne. 

Múdrosť na záver od jedného významného psychológa menom Cialdini hovorí, že ak chceme, aby dieťa verilo v správnosť svojho konania a konalo želaným spôsobom aj bez našej prítomnosti, musíme nejakým spôsobom docieliť, aby dieťa prevzalo za svoje rozhodnutie (robiť si domácu úlohu) vnútornú zodpovednosť.

To už bude zrejme tvrdší oriešok, ale veríme, že vy to zvládnete. ;)