Pred zápisom do 1. ročníka základnej školy

Pred zápisom do 1. ročníka základnej školy

Schopnosti a zručnosti budúceho prváka pred nástupom do 1. ročníka základnej školy sa preverujú na zápise. Tie sa konajú spravidla od začiatku do konca apríla, v závislosti od jednotlivých školských zariadení. Názory psychológov a taktiež väčšiny učiteliek prvého ročníka sa zhodujú vo fakte, že dieťa je vhodné na tento deň postupne, no nenásilne pripravovať. Základné tipy pre hladký priebeh zápisu do školy vám prinášame v nasledujúcom blogu:

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že spôsobilosť dieťaťa neposudzujeme len na základe jeho schopností, zručností a šikovnosti, pretože tomuto všetkému by malo predchádzať niečo rovnako dôležité – správanie dieťaťa. Ako by sa mal/a teda ideálny prvák či prváčka správať?

Predpokladá sa, že základom sú prirodzené a pre dieťa automatické prejavy slušného správania – malo by vedieť pozdraviť, odzdraviť, poďakovať, poprosiť, opýtať sa, a pod. Pri určenej činnosti (či už zábavnej alebo pracovnej) by mal vydržať aj 15 minút, zadanú prácu a úlohy by mal vždy dokončiť a neodbiehať od nich. Správanie v kolektíve iných detí (aj keď sa vidia po prvýkrát) by nemalo byť agresívne, bojazlivé a situáciu prípadného sporu s rovesníkmi by dieťa malo byť schopné vyriešiť bez bitky, hádky, vzdoru a ideálne bez odbiehania pre pomoc rodiča či učiteľa pri prvom náznaku konfliktu. Osobitá časť správania je spojená so vzťahom dieťaťa a rodiča – dieťa by v novom prostredí bez rodiča nemalo plakať, utekať či strániť sa spoločnosti.

Čo sa týka samostatnosti dieťaťa, budúci prvák by sa mal vedieť sám a riadne obliecť (vrátane zapnutia gombíkov a zipsov na oblečení), obuť (k čomu patrí aj viazanie šnúrok na topánkach), mal by poznať a byť schopný odlíšiť svoje vlastné veci od cudzích. V otázkach hygieny by dieťa v tomto veku malo byť schopné sa samostatne najesť, napiť, poznať potrebu a využiť wc (vrátane spláchnutia), umyť si ruky, utrieť si ich a vykonávať iné podobné činnosti. V jeho správaní by sa už nemali objavovať zlozvyk z raného detstva ako cmúľanie prstov či špáranie sa v nose.

Dôležitou súčasťou samostatného správania dieťaťa sú aj návyky spojené s jeho bezpečnosťou a preto je dôležité aby dieťa malo základné schopnosti orientácie sa v priestore – keďže škola ako budova bude preň úplne novým miestom a obrovským priestorom plným nových detí i dospelých. Medzi tieto patrí schopnosť rozlišovať vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo, čo bude potrebné pri každodenných činnostiach či presunoch vášho prváka po chodbách školy medzi jednotlivými triedami, krúžkami či budovami na dvore základnej školy.

V daný deň zápisu sa teda od vašej ratolesti očakáva nasledovné: pozdraviť sa, predstaviť sa, povedať svoj vek, poznať farby (a aj im rozumieť – vedieť ich napríklad ukázať na jednotlivých predmetoch v miestnosti), vedieť počítať aspoň do 10 (rovnako ako pri farbách je potrebné aj číslam rozumieť – tiež ich napríklad ukázať na počte predmetov), vyjadrovať sa vo vetách (neodpovedať len jednoslovne a častokrát spevavo áno/nie ako je zvykom v škôlke), vedieť zarecitovať básničku, zaspievať kúsok piesne či prerozprávať vo vetách príbeh alebo rozprávku.

V oblasti  kreatívnych zručností by vaše dieťa nemalo mať problém s kreslením pevných, neroztrasených línií, postavy so základnými znakmi ako sú hlava, krk, ruky, trup, nohy – pričom tieto by mali byť anatomicky správne rozložené, samozrejme, primerane veku dieťaťa. Motoricky by malo ovládať správny úchop ceruzky, nožníc – vrátane vystrihovania jednoduchých tvarov po obvode predkreslených čiar. 

Samozrejme, nie je správne a vhodné týmito činnosťami dieťa či seba doma vopred stresovať, ideálne je aby sa všetky dané veci učilo prirodzene, postupne a nebralo ich ako povinnosť ale bežnú činnosť v živote. Veríme, že sme vám týmto príspevkom rozšírili prehľad informácií o tejto téme, informácie doň sme čerpali z článkov na stránkach najmama.sk, pravda.sk, eduworld.sk 😊