Denný režim školákov v domácom prostredí

Denný režim školákov v domácom prostredí

Zatvorenie škôl nastolilo v každej jednej rodine úplne novú situáciu, v určitom zmysle slova môžeme povedať aj výzvu. V každej z rodín totiž s určitosťou zaznela otázka – Čo s deťmi? Situácia je o to komplikovanejšia, že ich stráženie v súčasnosti nie je bezpečné a odporúčané zveriť starým rodičom, nakoľko seniori sú  v súvislosti so šíriacim sa vírusovým ochorením COVID-19 práve tou najzraniteľnejšou skupinou.

V prvom rade je dobré si uvedomiť, že daná situácia je nová pre každého a teda aj pre vás ako rodiča, a rovnako aj pre vaše dieťa. Len málokto z nás nie je zvyknutý zdieľať doma spoločný priestor v plnom počte rodinných členov v takom časovom rozsahu ako sa práve deje, a preto je dôležité si hneď nazačiatku uvedomiť, že je prirodzené ak sa vám zo začiatku nepodarí nájsť ten správny balans medzi prácou, oddychom, časom stráveným s deťmi a vlastným spánkom. Mimoriadne dôležité je tiež o tom hovoriť aj s deťmi, zdieľať s nimi nové dojmy a spolupracovať už na procese vytvárania domáceho rozvrhu a najmä im dôrazne vysvetliť, že toto nie sú prázdniny.

Ideálnym riešením je teda model, v ktorom aspoň jednému z rodičov jeho pracovná náplň umožňuje pracovať z domu a teda zároveň ostať doma s deťmi. A tomu sa musí prispôsobiť rodina ako celok. Pravdepodobne ste už ako rodičia po prvom týždni preventívnej domácej izolácie zistili, že bez pevného režimu detí narastá pri plnení ich úloh nervózna atmosféra a naopak, výrazne klesá efektivita. Ako sa teda rozumne a zodpovedne postaviť k situácii a vytvoriť deťom ten správny režim? Čo všetko by mal obsahovať? Čo v ňom môžete nariadiť vy a je správne aby v plánovaní mali priestor aj vaše deti?

Činnosti vykonávané počas dňa je najprv nutné rozdeliť do niekoľkých kategórií. Tou základnou by mali byť rutinné denné činnosti počínajúc adekvátnym budíčkom (pre deti aj rodičov je zrejme najjednoduchšie vstávať v zaužívanom čase, tj. tak ako do školy), osobnou hygienou, obliekaním sa (niektorí z nás už zistili, že v pyžame to pôjde ťažko) a pokiaľ máte viacero detí rozdielneho veku, vytvorením nerušeného priestoru pre každé z nich. Denný rozvrh by mal v sebe samozrejme obsiahnuť každý predmet, ktorému by sa deti venovali aj v škole, na vás je ich adekvátne rozdeliť pomerom na jednotlivé dni v týždni (tu môže,tak ako pri rannom budíčku, poslúžiť zaužívaný režim z čias každodennej návštevy školy, čo v praxi znamená postupovať v líniách pôvodného rozvrhu dieťaťa).

Keďže najlepšie sa deťom (i väčšine z nás) sústredí v doobedňajších hodinách, je vhodné aby sme s dieťaťom prešli všetky nosné predmety jeho vyučovania v tomto čase. Samozrejme, myslíme pri tom aj na výučbu jazykov, ideálne v rozsahu predtým stanovenom. Ku každému z rodičov sa už dnes zrejme dostali zadania a úlohy vytvorené učiteľmi našich detí či už formou e-mailu, webovej stránky či aplikácie ako edupage. Tieto nám budú pri domácom školskom režime akýmsi vodítkom, nakoľko presne zodpovedajú nárokom, na aké bolo dieťa zvyknuté a v učive pokračujú presne tam, kde skončilo. Doplnením týchto materiálov môže byť novinka vo vysielaní RTVS Školský klub, zostavená odborníkmi v oblasti vzdelávania a vytvorená v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu, ktorá sa hodinu denne takto venuje vzdelávaniu školákov prvého stupňa zábavnou a interaktívnou formou.

Ďalšou dôležitou súčasťou denného rozvrhu vašich detí by mali byť aj prirodzené činnosti akými je varenie, domáce práce, starostlivosť o zvieratá (pokiaľ s vami v domácnosti nejaké žijú), obľúbený šport, ale aj krátky pravidelný pobyt vonku (pričom je samozrejme na vašej zodpovednosti zvoliť miesta s čo najnižšou koncentráciou ľudí), na čo sú vhodné práve poobedné hodiny rozvrhu vášho dieťaťa. Nemali by sme zabúdať aj na ich osobné voľno, čas na oddych a taktiež na to, že je dôležité aby nestratili sociálne väzby – umožnite im zavolať si s kamarátmi a blízkymi spolužiakmi prostredníctvom videohovoru cez domáci počítač alebo poskytnite po dohode s rodičmi kamarátov deťom priestor a čas aby si zavolali medzi sebou (či už disponujú vlastným mobilným telefónom alebo im požičiate svoj).

Vo večerných hodinách je ideálne do rozvrhu zaradiť plánovanie ďalšieho dňa, zadania k novým domácim úlohám od učiteľov, spoločenské hry, kreatívne dielne, čítanie či hudbu (v prípade ak vaše dieťa navštevovalo napríklad základnú umeleckú školu, venuje sa hre na konkrétnom nástroji, resp. rozvíja iné zo svojich talentov a v súčasnej situácii k tomu nemá vhodné podmienky, istou odpoveďou na to aby ich zo života nemuselo vypustiť sú online videá, ktorých podľa zamerania nájdete na internete určite niekoľko).

Ideálny domáci rozvrh vašich detí teda ako vidíme, pokrýva obrovské množstvo činností. Popri jeho svedomitom zostavovaní a následnom kontrolovanom dodržiavaní je ale dôležité myslieť aj na seba a dopriať si, aj keď je to náročné, vlastný oddych a všetky povinnosti potrebné vykonávať s deťmi rozdeliť medzi oboch rodičov. Veríme, že sme vás našim blogom inšpirovali, v súčasnej dobe vám na jeho záver prajeme pevné zdravie a veľa trpezlivosti J